Verhalen kunnen invloed hebben op de attitudes en opinies van hun lezers. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre identificatie van lezers met personages daarbij een rol speelt. Identificatie is een combinatie van verschillende verbindingen die lezers met personages kunnen voelen, zoals empathie, sympathie en waargenomen gelijkenis. Er werden twee versies van ÚÚn verhaal geschreven waarin twee personages met tegengestelde belangen voorkwamen. Het verhaal werd ˇf vanuit het perspectief van het ene ˇf vanuit het perspectief van het andere personage verteld. Er werd verwacht dat het perspectief van invloed zou zijn op de identificatie met beide personages en dat de identificatie op haar beurt de acceptatie van de standpunten die door beide personages ge´mpliceerd werden, zou be´nvloeden. De versies werden voorgelegd aan twee groepen proefpersonen (N = 60). Uit de resultaten bleek dat de mate van empathie van lezers voor een personage mede afhing van het perspectief van waaruit ze het verhaal hadden gelezen. Ook accepteerden lezers in sterkere mate het standpunt dat ge´mpliceerd werd door het personage vanuit wiens perspectief ze het verhaal hadden gelezen. Dit effect werd echter niet gemedieerd door de empathie voor het personage.

Key Words:
Narrative persuasion

Narratives can be powerful means of persuasion. Recent research has shown that narratives can change peopleĺs beliefs, attitudes, intentions, and even behavior. This raises the important question of how these effects are generated. In other words: what underlying mechanisms are responsible for persuasive effects of stories? Within this line of research, we aim to provide more insight into the possible mediating mechanisms of narrative persuasion.

Selected publications:

De Graaf, A., Sanders, J., Beentjes, H., & Hoeken, H. (2007). De rol van identificatie in narratieve overtuiging. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29, 237-250.

Return to overview